Nov 6, 2012

Mga Anyong Lupa

Iba't ibang anyo ng lupa ang makikita sa Pilipinas. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod:

Bundok 
Ang bundok (mountain) ang pinakamataas na anyong lupa. May matarik na gilid ito.Ang Bundok Apo (Mt. Apo) na makikita sa Mindanao ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang iba pang mga bundok na makikita as Luzon ay ang Mt. Makiling sa Laguna, Mt. Arayat sa Pampanga, Mt. Cristobal at Mt. Banahaw. Makikita naman ang Mt. Madia-as sa Visayas at Mt. Diwata sa Mindanao.

Burol
Ang burol ay mataas na anyong-lupa pero mas mababa kaysa bundok. Ang Chocolate Hills na makikita sa Carmen, Bohol ang pinakakilalang pangkat ng mga burol sa Pilipinas.

Bulkan
Ang bulkan ay isang mataas na anyong lupa na may bunganga o crater. Ito ay nagbubuga ng kumukulong putik, mainit na bato at abo kapag sumasabog.  


Ang Bulkan Mayon (Mt. Mayon) ay isang bulkang aktibo na makikita sa Albay, Bicol.
Iba pang mga anyong lupa:
Tangway o Peninsula
Talampas
Ang talamapas o plateau ay patag na lugar sa isang mataas na anyong lupa. 
Kapatagan
Ang kapatagan o plain ay malawak at patag na lupain. 
Lambak
Kanyon 
Mga Anyo ng Lupa Worksheet
Isulat sa patlang ang tamang sagot:

______________________________________1. Malawag at patag na lupain.
______________________________________2. Mataas na anyo ng lupa na nagbubuga ng lava kapag sumasasabog.
______________________________________3. Mataas na anyo ng lupa na mas mababa kung ihahambing sa bundok.
______________________________________4. Patag na lugar sa mataas na anyo ng lupa.
______________________________________5. Mahaba at makitid na lambak sa pagitan ng dalawang dalisdis.


Tukuyin anong anyo ng lupa ang makikita sa mga sumusunod na larawan:

     
______________________         ______________________         ______________________
    
______________________         ______________________         ______________________

  
______________________         ______________________      
Oct 8, 2012

Ito Iyon Iyan Worksheet

Tukuyin at isulat sa patlang ang tamang sagot:

1. Paborito ko ang damit na suot ko. __________ ay bigay sa akin ng aking lolo.

2. __________ namang pantalon na nakasampay sa labas ay bigay ng aking lola.

3. _________ bang dyaryong hawak mo ay bago?

4. Para sa iyo ang aklat sa tabi mo. _________ ay binili ko para sa iyo.

5. Nakita mo ba ang pulang sasakyan sa labas? _________ ang bagong kotse ng tito mo.

Sep 11, 2012

Possessive Pronoun Worksheet

Possessive Pronoun Worksheet


Rewrite the following using the correct possessive pronoun:

 1. the cat's tail ___________________________________________
 2. the lion's habitat ___________________________________________
 3. Sleeping Beauty's bed ___________________________________________
 4. Father's love ___________________________________________
 5. Noah's ark ___________________________________________
 6. the king's wishes ___________________________________________
 7. the book belonging to the person you are talking to ___________________________________________
 8. the toy belonging to yourself ___________________________________________
 9. the computer belonging to yourself ___________________________________________
 10. the house belonging to you and the person you are talking to ___________________________________________

Choose the correct possessive pronoun for each sentence:

 1. I found a book in the table. Is this (yours, mine) Edgar?
 2. Yes, Joshua. That is (mine, yours).
 3. Fina told me to return this toy to you. She said it is (hers, yours).
 4. I saw Pedro always wearing this shirt. This must be (theirs, his).

Change the underlined words to possessive pronouns that can stand alone.

 1. This is your bag.
This is ________________

 1. Do you this this is her watch?
Do you think this is ________________

 1. This house is our new home.
This house is ________________.

 1. The Lego displayed in the cabinet is my toy.
The toy is ________________.

 1. This is John's bed.
This is ________________.

Sep 10, 2012

Kayarian ng Salita Worksheet

You can also download ready to print Kayarian ng Salita worksheet

Kayarian ng Salita Worksheet

 1. Tukuyuin ang kayarian ng mga sumusunod na salita. Ilagay ang P kung ang salita ay payak, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung tambalan.

______1. alaga
______2. ina
______3. kapitbahay
______4. bahaghari
______5. pasang-krus
______6. kahirapan
______7. kayang-kaya
______8. araw-araw
______9. ginto
______10. busilak
______11. kayamanan
______12. masaya
______13. tumubo
______14. iba-iba
______15. paa
______16. buto't balat

 1. Kilalanin ang salitang ugat ng mga sumusunod na salitang maylapi
_________________1. masayahin
_________________2. mawalan
_________________3. iniulat
_________________4. mahusay
_________________5. malungkot
_________________6. pagsilang
_________________7. mahimbing
_________________8. mahirap
_________________9. pagdating
_________________10. maagap
_________________11. ikinahiya
_________________12. mahalaga
_________________13. kaalaman
_________________14. ikinandado
_________________15. masunurin
_________________16. kahirapan
_________________17. malungkot
_________________18. tigilan
_________________19. dumaan
_________________20. pagsikat
_________________21. mabagal
_________________22.kaalaman
_________________23.malaya
_________________24.malakas

Aug 17, 2011

Mga Alamat ng Pilipinas (Philippine Legends)

Maraming magagandang alamat na tagalog na nagbibigay aral at aliw sa mga batang Pilipino. Ang mga halimbawa ng alamat ay mababasa sa mga aklat at mapapanood din sa telebisyon.

Kahulugan ng alamat
Ano ang alamat? Ang alamat, o "legend" sa salitang ingles ay malimit na kuwentong kathang isip tungkol sa pinagmulan ng mga bagay bagay.

Mga halimbawa ng alamat

Ilan sa mga kilalang maikling alamat ay ang mga sumusunod:

Alamat ng Ampalaya
Alamat ng lansones
Alamat ng durian
Alamat ng bayabas
Alamat ng pinya
Alamat ng ilang-ilang
Alamat ng sampaguita
Alamat ng saging
Alamat ng dama de noche
 

Henyo at Work Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger