Nov 6, 2012

Mga Anyong Lupa

Iba't ibang anyo ng lupa ang makikita sa Pilipinas. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod:

Bundok 
Ang bundok (mountain) ang pinakamataas na anyong lupa. May matarik na gilid ito.Ang Bundok Apo (Mt. Apo) na makikita sa Mindanao ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang iba pang mga bundok na makikita as Luzon ay ang Mt. Makiling sa Laguna, Mt. Arayat sa Pampanga, Mt. Cristobal at Mt. Banahaw. Makikita naman ang Mt. Madia-as sa Visayas at Mt. Diwata sa Mindanao.

Burol
Ang burol ay mataas na anyong-lupa pero mas mababa kaysa bundok. Ang Chocolate Hills na makikita sa Carmen, Bohol ang pinakakilalang pangkat ng mga burol sa Pilipinas.

Bulkan
Ang bulkan ay isang mataas na anyong lupa na may bunganga o crater. Ito ay nagbubuga ng kumukulong putik, mainit na bato at abo kapag sumasabog.  


Ang Bulkan Mayon (Mt. Mayon) ay isang bulkang aktibo na makikita sa Albay, Bicol.
Iba pang mga anyong lupa:
Tangway o Peninsula
Talampas
Ang talamapas o plateau ay patag na lugar sa isang mataas na anyong lupa. 
Kapatagan
Ang kapatagan o plain ay malawak at patag na lupain. 
Lambak
Kanyon 
Mga Anyo ng Lupa Worksheet
Isulat sa patlang ang tamang sagot:

______________________________________1. Malawag at patag na lupain.
______________________________________2. Mataas na anyo ng lupa na nagbubuga ng lava kapag sumasasabog.
______________________________________3. Mataas na anyo ng lupa na mas mababa kung ihahambing sa bundok.
______________________________________4. Patag na lugar sa mataas na anyo ng lupa.
______________________________________5. Mahaba at makitid na lambak sa pagitan ng dalawang dalisdis.


Tukuyin anong anyo ng lupa ang makikita sa mga sumusunod na larawan:

     
______________________         ______________________         ______________________
    
______________________         ______________________         ______________________

  
______________________         ______________________      
0 comments:

Post a Comment

 

Henyo at Work Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger